Vanliga frågor och svar

Hur fungerar RUT-avdraget?

RUT-avdraget innebär att du bara betalar för halva arbetskostnaden när vi hjälper dig med husarbete. Avdraget sker direkt på fakturan och vi sköter all kontakt med skatteverket. Den maximala skattereduktionen är 50 000kr per person. Avdraget gäller för alla tjänster vi erbjuder. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Vad ska jag tänka på innan hemstädning?

Ju mer du har plockat undan innan städningen desto bättre blir städresultatet. Detta för att mer tid kan ägnas åt att avlägsna damm och smuts om mindre tid går åt för att flytta på saker.

Behöver jag vara hemma när städning utförs?

Nej men det är bra om du kan vara hemma vid det första städtillfället. På så vis får du möjlighet att bekanta dig med din serviceassistent och ni kan gå igenom städresultatet tillsammans.

Om du föredrar att göra annat när vi städar hos dig så kan vi kvittera ut en nyckel. Denna hanteras enligt de säkerhetsrutiner vi utformat i samråd med SSF.

Hur kan ni hålla så låga priser?

Vi har efffektiva processer och mycket låga omkostnader. Vi har också betydligt lägre marginaler än genomsnittet i branschen.

Vi har dock inte kompromissat med personalens villkor. T.ex. är minimilönen för våra serviceassistenter betydligt högre än vad branschens kollektivavtal kräver, nämligen 140 kr / timme (räknat inkl. semesterersättning).

Är det alltid samma assistent som hjälper mig?

Ja vi tycker det är viktigt att du ges möjlighet att lära känna din serviceassistent, och genom att det alltid är samma person som hjälper dig så kan denne bli specialist på att städa ditt hem. Det är bara vid oplanerad frånvaro (exempelvis sjukdom) som vi ber en annan assistent att rycka in.

Hur går det till med betalning?

Du har 30 dagar på dig att betala fakturan som vi skickar till dig direkt efter utförd städning, eller en gång per månad om du abonnerar på våra tjänster.

Exakt vad ingår i era städtjänster?

Vi har checklistor för vad som ingår i en typisk basstädning och i en typisk storstädning. Men vi kan alltid anpassa dessa listor för att bättre passa ditt hem och dina önskemål.

Vad händer om den uppskattade tidsåtgången inte stämmer?

Det viktigaste att du alltid vet exakt hur mycket städningen kommer att kosta och vad du kan förvänta dig för resultat. Vid veckostädning så är den första städningen därför en provstädning för att du ska få veta hur lång tid det tar att uppnå den städmässiga nivå du efterfrågat. Vi stämmer alltid av detta med dig innan abonnemanget fortsätter.

Vid en enskild städning så bedömer vi hur många timmar som går åt för att nå kvalitetsmålen utifrån de uppgifter du lämnar. Du behöver aldrig betala mer än vad vi kommit överens om när städningen bokades.

Vad händer om jag har särskilda önskemål om vad som ska ingå och hur det ska göras?

Vi försöker alltid att anpassa våra tjänster efter dina önskemål. Vi gör som du vill ha det!

Vad händer om jag inte är nöjd?

Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda vid varje tillfälle. Vi gör därför ett till besök hos dig för att komplettera enligt dina önskemål, och vi ser till att dokumentera detta så att det inte upprepas i framtiden. En serviceinsats är inte klar förrän du är helt nöjd.

Vad för städmaterial måste jag ha hemma?

Eftersom vi inte vill att du ska behöva bekymra dig om städmaterial, och för att den bästa städkvaliteten uppnås med hjälp av den högsta materialkvaliteten, tar vi med allt förbrukningsmaterial och all utrustning utom dammsugare. Om du inte har någon dammsugare hemma så behöver vi veta detta innan besöket.

Vad händer om något går sönder?

Vi har en ansvarsförsäkring som täcker din egendom upp till 10 mkr, om någon olycka skulle inträffa. Se bara till att meddela oss inom tre dagar.

Hur lång är uppsägningstiden för veckostädning?

För att kunna planera arbetstiden för våra medarbetare behöver vi en månads uppsägningstid för veckostädning.


Antal sidor fönstren putsas på:
Balkong finns:
Antal toaletter:
Antal rutor med 2 sidor:
Antal rutor med 4 sidor:
Antal rutor med 6 sidor:


Då behöver vi bara dina kontaktuppgifter så är allting klart

Be om offert

Kontakta oss

Telefon: 013 - 560 20 00
E-post: info@deluxia.se

Ring oss

Ring oss mellan 08:00-17:00 på 013 - 560 20 00.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan!